Nieuwsbrief

De Vlaming leeft gezonder in 2025. Een nieuwe overkoepelende gezondheidsdoelstelling.

Het werken aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen over de onderwerpen “tabak, alcohol, drugs, gezonde voeding en beweging” was einde 2015 aan evaluatie en bezinning toe.

Na een grondige voorbereiding gaf de gezondheidsconferentie van 16 en 17 december 2016 het startschot voor een koerswijziging. Vanuit het belang van een facettenbeleid (Health in all policies) zetten we in de toekomst meer in op belangrijke levensdomeinen (oftewel ‘settings’) zoals het gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn, buurt en lokale gemeenschap. Om die reden is er voor gekozen om subdoelstellingen te formuleren per setting en niet meer per preventiethema. De overkoepelende gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025” laat toe om gaandeweg andere gezondheidsthema’s in te schuiven.

Deze nieuwe manier om gezondheidsdoelstellingen te formuleren en te evalueren, bevestigt de werking van de Logo’s. Logo’s leggen zich bij uitstek toe op het geïntegreerd aanbieden van preventiemethodieken naar doelgroepen en organisaties actief in een bepaalde setting. Logo’s betrekken op het lokale of regionale niveau alle “omgevingen” waarin ze de gezondheid van de burger kunnen beïnvloeden.

Over het strategisch plan ‘de Vlaming leeft gezonder in 2025’ en de subdoelstellingen lees je meer op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Kijk ook eens op

Tabak

Alcohol, drugs, psycho-actieve medicatie, gamen en gokken

VAD heeft een uitgebreid aanbod rond alcohol, drugs, psycho-actieve medicatie, gamen en gokken. Een overzicht van dit aanbod vind je in de handige materiaalfiches per thema of doelgroep:

·         Materiaalfiche rond cannabis

·         Materiaalfiche rond gamen

·         Materiaalfiche rond gokken

·         Materiaalfiches voor het jeugdwerk

·         Materiaalfiche voor bijzondere jeugdzorg

·         Materiaalfiche voor etnisch culturele minderheden

·         Materiaalfiche voor lager onderwijs

·         Materiaalfiche voor secundair onderwijs

·         Materiaalfiche voor ouderen

·         Materiaalfiche voor ouders

·         Materiaalfiche voor gehandicaptensector

·         Materiaalfiche voor welzijnssector

Op www.hulpkompas.be vind je een overzicht van het hulpaanbod bij verslaving in de Kempen. 

Ga aan de slag.
-16/-18 alcoholregelgeving bij evenementen
Het pakket 'Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterke drank' van VAD helpt organisatoren van fuiven, festivals en evenementen in het toepassen van de wetgeving over alcoholverkoop aan jongeren.
360° rookvrij
Alle Vlaamse scholen moeten een volledig rookvrije campus hebben tijdens de schooluren (decreet van 6 juni 2008). De handleiding ‘360° rookvrij’ ondersteunt jouw school bij de implementatie van het rookverbod.
Alcohol en cannabis, zonder boe of bah
'Alcohol en cannabis, zonder boe of bah' is een pakket op maat van jongeren met een verstandelijke beperking.
Als kleine kinderen groot worden
Een vorming over alcohol, tabak en drugs voor ouders van tieners.
Bullshit Free Generation
Het project ‘Bullshit Free Generation’ daagt alle Vlaamse secundaire scholen uit om een kritische, weerbare en rookvrije generatie te doen ontwaken.
Game.over@tabak
Generatie Rookvrij
Generatie Rookvrij wil dat kinderen die 18 worden in 2037 onomwonden kunnen claimen ‘ik behoor tot de eerste rookvrije generatie’.
Gezond Opvoeden
Deze campagne beantwoordt tal van opvoedingsvragen.
Gezonde school
Hoe bouw je een gezondheidsbeleid uit op school?
Gokken: You bet!
Het huis. Online leren over motiverende gespreksvoering.
Infosessie 'Stoppen met roken' (voor bedrijven)

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen