Nieuwsbrief

Don22Nov
Symposium SEL Kempen
Frame 21
Industrieterrein Klein Gent - Diamantstraat 8
2200 Herentals
Op donderdagnamiddag 22 november 2018 organiseert het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnszorg (SEL) Kempen, in samenwerking met KON-tact, het symposium “MDO in perspectief – Het multidisciplinair overleg, een krachtige methodiek in geïntegreerde zorg”. Inschrijven kan tot uiterlijk 19 november via...

Don22Nov
Symposium SEL Kempen
Frame 21
Herentals

Vrij23Nov
2-daagse cursus 'Leven in Balans'
De MARc/kT
Merksplas
Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?   Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?   Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?   Steeds meer mensen hebben het gevoel in een ratrace te le-ven en...

Din27Nov
door vzw HSP Vlaanderen
De warande - tuinzaal
Warandestraat 42
2300 Turnhout
De campagne ‘Hoogsensitiviteit’ van Te Gek!?, VVGG en HSP Vlaanderen wil de vele misverstanden rond hoogsensitiviteit uit de wereld helpen. Daarom nodigt HSP Vlaanderen Michaël Niclaus uit om zijn verhaal met jullie te delen. Michaël is 30 jaar, waarvan hij 7 jaar vol katers en ellende doorbracht...

Don29Nov
Vormingsavond
Thomas More Hogeschool
Campus Blairon 800
2300 Turnhout
Het bieden van palliatieve zorg op maat is steeds opnieuw een uitdaging. Dit geldt zeker bij mensen die naast hun ongeneeslijke aandoening ook nog een psychische kwetsbaarheid bezitten. Het is voor hen van groot belang dat we als hulpverlener voldoende aandacht hebben voor de...

Ma03Dec
Vanuit een ondernemingsperspectief meebouwen aan gezondheid.
Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1
2610 antwerpen
Een optimale geïntegreerde zorg, samen met familie, vrienden, kennissen en zorgverstrekkers: daar is de burger met of zonder zorgnood naar op zoek. De burger/patiënt wordt meer en meer consument, wil meer inspraak, en is bereid om extra te betalen voor diensten die zijn levenskwaliteit verbeteren....

Din07Mei
Jongeren vormen een belangrijke risicogroep als het gaat over zelfdoding. Zelfdoding is de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren van 15 tot 24 jaar. Ook zelfmoordpogingen en -gedachten komen frequent voor. Uit onderzoek blijkt dat 25...

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen