Nieuwsbrief

Din26Maa

intervisie omgaan met verontrusting: een gedeelde zorg

de warande lokaal c
warandestraat 42
2300 turnhout
van 14u tot 16u30
De intervisies vinden plaats op drie namiddagen, telkens op een andere locatie en gaan in op diverse onderwerpen rond omgaan met verontrusting. Zo verbreden we de expertise rond dit thema en door de uitwisseling van ervaringen creëren we samen nieuwe leermomenten.  
focussen op de mogelijkheden van hulpververleners en gemandateerde voorzieningen. Hoe kunnen we in situaties van verontrusting meer doen dan wat we nu doen? Wat kunnen we zelf realiseren? Wanneer zetten we de stap naar het OCJ of het VK? En hoe nemen we onze cliënt daarin mee?  
bieden de kans om samen met de medewerkers van het OCJ en het VK rond de tafel te zitten en van gedachten te wisselen. Een interessante opportuniteit voor iedereen die kennis wil maken met de mogelijkheden en werking van deze diensten. 
leggen de nadruk op eigen casuïstiek van de deelnemers. 
 
De intervisies richten zich tot praktijkmedewerkers binnen en buiten de sectoren IJH die hun kennis en ervaring willen delen met andere collega’s.  
Om zoveel mogelijk organisaties de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan de intervisies wordt gevraagd het aantal deelnemers per organisatie te beperken tot twee per intervisie. Indien het aantal inschrijvingen de limiet van 18 deelnemers overschrijdt, zal er naar een maximale spreiding over sectoren en diensten gestreefd worden. 
We dagen zowel ervaren als minder ervaren hulpverleners uit om met verontrustende situaties aan de slag te gaan en deel te nemen aan de intervisies. 
Om in te schrijven kan je een mailtje sturen naar: regiobjb.antwerpen@jongerenwelzijn.be
met uitdrukkelijke vermelding: naam en voornaam – organisatie – functie – mailadres en voor welke intervisiesessie je je inschrijft. 
Bij voldoende inschrijvingen stellen we, veertien dagen voor de intervisiedatum, de intervisiegroep samen en informeren we alle kandidaten of ze kunnen deelnemen of niet. 
 
Hier vind je de volledige info
 
 

 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen