Nieuwsbrief

Din30Mei

Kinderen van ouders met een alcohol- en/of drugprobleem. Hoe kunnen we hun veerkracht versterken?

VAD
Vanderlindenstraat 15
1030 Brussel
Vorming

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem (KOAP) zijn net zoals kinderen van ouders met een psychisch probleem (KOPP) een kwetsbare groep. Ze groeien op met veel stress in een onvoorspelbare omgeving. Ze voelen zich machteloos, beschaamd, schuldig of angstig. De laatste jaren gaat er terecht meer aandacht naar deze kwetsbare kinderen. Via allerhande initiatieven worden kinderen geïnformeerd en ondersteund om hun weerbaarheid te versterken.

Als hulpverlener werkzaam in de verslavingszorg of als begeleider van kinderen en jongeren is het belangrijk om aandacht te hebben voor kinderen die opgroeien in een gezin waar er problematisch met alcohol of andere drugs wordt omgegaan. Er dient zowel aandacht te gaan naar de ouder als naar de kinderen zelf. Zowel vanuit preventieoogpunt als in het kader van een optimale begeleiding. Als inleiding schetsen we kort de factoren waardoor KOAP een extra kwetsbare doelgroep is. We gaan vooral in op hoe je in de praktijk de ouders en hun kinderen kan begeleiden. Welke materialen zijn er -om de veerkracht van ouders en hun kinderen te verhogen- en hoe kan je deze in de praktijk gebruiken?

Om deze vorming zo concreet mogelijk te maken staan we stil bij de ervaringen van de deelnemers.

·         Prijs: VAD-leden 50 euro/niet-leden 65 euro (inclusief deelnemersmap, drie info- en doeboekjes “Als je ouder drinkt/drugs gebruikt…”, koffie en broodjeslunch). Je ontvangt een bevestiging van deelname, met wegbeschrijving en de factuur

·         Aantal deelnemers: Minimum 10 maximum 20

·         Begeleiders: Gilles Geeraerts, VAD, Brussel• Joke Gabriel en Veerle Bex, MaPa, deelwerking MSOC Vlaams-Brabant, Leuven • Vanina De Gussem, De Pelgrim, Oosterzele • Han Mariën, Bubbels en Babbels, Antwerpen

·         Accreditering: Werd aangevraagd

Meer info en inschrijven via www.vad.be

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen