Nieuwsbrief

Interessante projectoproepen

Een Warme Stad of Gemeente worden?

Wil je met jouw lokaal bestuur het verschil maken en mentaal welbevinden bij kinderen en jongeren, op de agenda zetten? Tot 1 juli kan je je inschrijven om een Warme Stad of Gemeente te worden. Zo kan je met ondersteuning van ons een integraal beleid opzetten om de veerkracht bij kinderen en jongeren te versterken.

>> Inschrijven voor Warme Stad of Gemeente

 

Pilootproject ‘Samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’

Lokale besturen nemen steeds meer initiatieven om de gezondheid en het welzijn van hun burgers te versterken. In de praktijk blijken kwetsbare groepen - vaak ook degenen die het meeste gezondheidswinst kunnen realiseren – moeilijk te bereiken. Daarom lanceert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten de projectoproep ‘samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’. 

Dit project biedt lokale besturen de kans concrete acties te ondernemen om één of meerdere bestaande preventiemethodieken beter te laten aansluiten bij de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare groepen. De projecten moeten zich richten op het verminderen van sociale gezondheidsongelijkheid en moeten elk op hun manier inspirerend zijn voor wat lokale besturen kunnen betekenen in de aanpak van sociale gezondheidsongelijkheid. Bovendien is het belangrijk dat de projecten kaderen binnen het beleid, in het bijzonder het armoede- en gezondheidsbeleid van het lokaal bestuur.

Door in te tekenen op de projectoproep ‘samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’ kunnen lokale besturen financiële ondersteuning aanvragen. Deze subsidie bedraagt minimum 170 000 € en maximum 230 000 € voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 september 2021.

>> De projectoproep en het sjabloon om de aanvraag in te dienen, vind je op de website van de VVSG. Voor vragen kan je terecht via mail socialegezondheidsongelijkheid.verminderen@vvsg.be of telefonisch bij Gorik Zelderloo (T 02 211 55 48).

 

Projectoproep ‘Natuur in je buurt 2019’

Een groene buurt maakt gelukkig, werkt stressverlagend en helpt bij herstel na ziekte. Drie soorten projecten maken kans om een subsidie te ontvangen.

Anders dan bij de voorbije projectoproepen ‘Natuur in je Buurt’, is dat nu naast lokale overheden ook verenigingen of organisaties een project kunnen indienen. 

Projecten worden bij goedkeuring minimaal voor 15.000 euro gesubsidieerd. De maximale financiële tegemoetkoming bedraagt 150.000 euro.

>> Meer info over de projectoproep vind je op de website van Natuur en Bos

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen