Nieuwsbrief

Educatief materiaal: Geestje Gezond box voor het lager onderwijs

De box 'Geestje Gezond' bevat een selectie kwalitatieve en onderbouwde materialen zoals spelletjes, lespakketten en boeken om te werken aan geestelijke gezondheid en algemeen welbevinden met lagere schoolkinderen. De materialen maken het onderwerp bespreekbaar waardoor kinderen zich beter in hun vel voelen.

Voor wie?

Lagere schoolkinderen

Wie kan met de box aan de slag?

Iedereen die werkt met lagere schoolkinderen: scholen, opvang, welzijnswerk.

Waarom?

Kinderen brengen veel tijd door op school. De school heeft een belangrijke impact op de psychosociale ontwikkeling van de leerlingen, hun zelfbeeld en het vermogen om duurzame relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. Een goede schoolcarrière vormt de onderbouw van een volwassenheid met betere garanties op zelfontplooiing, zelfrealisatie en een goede levenskwaliteit.

Wil je meer weten over werken aan geestelijke gezondheid op school? Bekijk de handleiding.

Gratis uitleen met waarborg: € 125.00

← Vorige

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen