Nieuwsbrief

Din07Mei

Driedaagse suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders

Jongeren vormen een belangrijke risicogroep als het gaat over zelfdoding. Zelfdoding is de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren van 15 tot 24 jaar. Ook zelfmoordpogingen en -gedachten komen frequent voor. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de leerlingen uit het 3de en 5de middelbaar het afgelopen jaar aan zelfdoding hebben gedacht hebben en 9.6% ooit een poging ondernam (Euregionaal onderzoek, 2013).

Het is dan ook van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen van) suïcidaal gedrag. Daarom richten wij ons op alle jongerenbegeleiders in onze driedaagse vorming suïcidepreventie.

We bieden een interactieve vorming aan, waarbij theorie, praktijk, aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen elkaar afwisselen.
Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor?
  • Hoe kan je jongeren met psychische problemen herkennen? Wat zijn mogelijke signalen?
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale jongere?
  • Welke interventies kan je doen?
  • Wat doe je in geval van crisis?
  • Wat doe je in geval van een suïcidepoging?
  • Hoe ga je om met nabestaanden?
  • Hoe ga je om met je eigen beleving als hulpverlener?
  • Hoe maak je een suïcidepreventiebeleid op maat van je school of organisatie?

Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van videofragmenten, groepsdiscussie, rollenspelen en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. We trachten hierbij telkens te vertrekken vanuit levensechte begeleidingssituaties met jongeren, om op deze manier antwoorden voor de praktijk te vinden.

Al onze vormingen zijn in overeenstemming met de Multidisciplinaire Richtlijn voor Detectie en Behandeling van Suïcidaal Gedrag, zoals opgesteld door het VLESP (2017).

VOOR WIE
Voor alle professionelen die beroepsmatig met jongeren werken: leerlingenbegeleiders, CLB-personeel, medewerkers van JAC, CAW, jongerenwelzijn, bijzondere en residentiële jeugdzorg, kinder- en jongerenpsychiatrie,...

KOSTPRIJS
€165 / deelnemer (incl. broodjeslunch)
Inschrijving is pas definitief na overschrijving.* 
Een engagement voor de drie dagen, telkens van 09u30 tot 16u30, is een voorwaarde voor deelname.
* Bij annulatie van deelname minder dan twee weken op voorhand, wordt er geen terugbetaling voorzien.

MEER INFO
Neem vrijblijvend contact op met Charlotte Aertsen (Coördinator suïcidepreventiewerking)
  charlotte.aertsen@andante.be       
  03 620 10 20

  www.zelfmoord1813.be/vormingen 

 

Regio antwerpen: 6-13-20/11: schrijf hier in

Regio Mechelen: 22-29/01 - 05/02: schrijf hier in 

Regio Kempen: 07-14-21/05: schrijf hier in

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen