Nieuwsbrief

Don13Jun

Cultuursensitieve preventie

ROJM
Battelsesteenweg 50A
Mechelen
PREVIA-academie

PROGRAMMA


09u00: Onthaal

09u30: 'Hoe kijken Marokkaanse moslims naar psychisch welzijn?' - Malika Zariouh (Projectcoördinator Overkop Mechelen, systeemtherapeut)
Bij Marokkaanse moslims neemt religie een centrale plaats in bij hoe men kijkt naar psychische aandoeningen, het voorkomen en de behandeling ervan. De weg naar de klassieke hulpverlening bevat nog steeds heel wat drempels. Deze drempels zullen vanuit de B's van toegankelijkheid a.d.h.v. praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Er wordt ook bekeken hoe preventiewerkers betere aansluiting kunnen vinden.

10u30: Pauze

10u45: Good practices (1 van 2 te kiezen bij inschrijving): Uitleg en uitwisseling


(1) 'Homeparties: voorlichting aan huis' - Christoph Cambré (CGG Vagga) en Dudu Say (vrijwilligster)
Een vrijwilliger gaat op huisbezoek bij een gastvrouw of -heer die vrienden, kennissen en familieleden heeft uitgenodigd. In huiselijke kring geeft de vrijwilliger in eigen taal of in eenvoudig Nederlands voorlichting over een gekozen thema. Verslaving is één van de thema's, naast onder meer onderwijs, opvoeding, gezondheid en energie besparen. Bekijk de voordelen van meertaligheid en informele netwerken!


(2) 'Gezondheid voor iedereen?' - Hannelore Vleugels (LOGO Antwerpen)
Wat maakt iemand kwetsbaar? Wat kan je doen om drempels zo laag mogelijk te maken? Vanuit (een beetje) theorie en veel (eigen) praktijk gaan we samen op zoek naar antwoorden.


12u00: Lunch en netwerking


13u00: Einde

 

Inschrijven is verplicht om de praktische zaken vlot te organiseren - graag VOOR 6 JUNI.

Kostprijs: 20 €

Inschrijving en automatische facturatie via deze link: Inschrijven

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen