Nieuwsbrief

Vrij30Maa

Buddy bij de wieg

Campus Turnhout
Campus Blairon 800
Turnhout
Studiedag over kansarmoede en zwangerschap

Programma

08.30 u. | Ontvangst met koffie
 
Plenaire sessie
 
09.00 u. | Kansarmoede en zwangerschap - Kathleen Meeus, kinderadviseur OCMW Turnhout
 
Project Buddy bij de wieg - Gitte Somers, vroedvrouw & lector, coördinator project Buddy bij de wieg
 
10.00 u. | Posterpresentatie onderzoek kansarmoede Thomas More Turnhout
 
10.25 u. | Pauze
 
Workshops
 
10.45 u. | Workshop 1
 
11.45 u. | Workshop 2
 
13.00 u. | Broodjeslunch
 
Hoe kunnen vroedvrouw en kraamzorg het verschil maken bij een kansarm kraamgezin? | Karen Vliegen, coördinator
vroedvrouwen Wit-Geel Kruis Antwerpen en Simonne Vandewaerde, Landelijke Thuiszorg, coördinator Kraamzorg Kempen
 
Spelenderwijs wegwijs | Verken de sociale kaart rondom kansarmoede en zwangerschap via ‘Van t’een naar ‘t ander’ van OCMW
Turnhout en ‘BROOZ’, een inleefspel onder begeleiding van An De Craecker (Gent)
 
Project Mama leert: anderstalige mama’s leren Nederlands | Marjan Van Schaeren, CBE Basiseducatie Kempen
 
Het belang van hechting | Lieve Van Reusel en Tessy Verwaest, psychologen Baby-peuterteam CGG Kempen, Turnhout
 
Begeleiding in kansarme gezinnen: het juridische luik | Ellen Milants, juriste sociaal werk Thomas More Kempen
 
Het Parel project: Leuvense hulpverlening bij zwangerschap en vroeg ouderschap | Sylvia De Rijck, vroedvrouw UZ
Leuven, Parelcoach en coördinator Parelnetwerk Leuven
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen