Nieuwsbrief

De scholenposter geeft leerkrachten een overzicht van gezonde themaweken en de keuze uit kant-en-klare materialen en projecten die je op school kan doen rond deze thema's.
De scholenposter geeft leerkrachten een overzicht van gezonde themaweken en de keuze uit kant-en-klare materialen en projecten die je op school kan doen rond deze thema's.
How To Fall Apart is het verhaal van twee mensen die elkaar vinden door afscheid te nemen. Het is een inspirerende film die aantoont hoe een depressie toch een positief keerpunt kan betekenen.
Open kaart (Spel)
Open kaart is een educatief spel met als doel het taboe rond kwetsbaarheden te doorbreken.
Ontleen deze kant-en-klare gevoelsstand als heuse publiekstrekker voor je evenement of actie en merk dat buttons over gevoelens doen praten.
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar borstkanker onder de aandacht brengt
Met het ‘Smokey Goose Game’ leren jongeren spelenderwijs meer over roken
Actieve voedingsdriehoek
Affiche met de actieve voedingsdriehoek
Affiche om de website www.gezondopvoeden.be onder de aandacht te brengen
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Filmpjes voor je website of tijdens een activiteit waarin het bevolkingsonderzoek naar borstkanker aan bod komt
E-mailbanner om het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in de kijker te zetten.
 
Tentoonstelling 'Bustehouder'
Bustehouder (Tentoonstelling)
15 vrouwen vertellen hun verhaal. Makkelijk op te bouwen tentoonstelling die borstkanker in de kijker zet.
Bladwijzer met basisinformatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Projecteer de digitale pancarte met het campagnebeeld op een scherm in het gemeentehuis, wachtzaal of apotheker.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen