Nieuwsbrief

Don15Maa

Naar een geïntegreerde zorg

Huis van het Nederlands
Philippe de Champagnestraat 23
Brussel
Studiedag
Ouderen met een geestelijk gezondheidsprobleem vallen in het zorgtraject vaak tussen de mazen van het net. Na stabilisatie komen zij niet langer in aanmerking voor het psychiatrische zorgnetwerk. In woonzorgcentra heerst nog steeds onzekerheid over de opname van ouderen met deze diagnose.
Toch zijn er oplossingen! Tijdens deze studiedag, onder leiding van expert Robert Geeraert, belicht Politeia deze problematiek en worden er vanuit het werkveld handvaten aangereikt voor het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen en beleidsdomeinen ouderenzorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Daarenboven zullen ook een aantal getuigenissen van ervaringsdeskundigen aan bod komen.
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen